Låna pengar utan säkerhet

Det finns många banker som lånar ut pengar upp till 500 000 kr. Bankens säkerhet för lånet är att låntagaren är en god betalare. En stadigvarande lön, låga skulder och inga anmärkningar innebär att det enkelt att få låna pengar.

Val av bank när man behöver låna pengar

Valet av bank och finansbolag styrs till stor del av lånebehovet samt till vad man ska använda pengarna.

Vid köp av hus är bolån det förmånligast lånet. Vid köp av bil är billån förmånligare än lån utan säkerhet.

Banklån utan säkerhet, eller privatlån, är lånet som man kan använda till konsumtion. Vanligtvis frågar banken inte efter vad pengarna ska användas till. Det står var och fritt att använda pengarna efter bästa förnuft.

Ett allmänt bra råd är att inte låna mer pengar än vad man behöver. Det känns alltid tråkigt att betala på ett lån, även om man har nytta av lånet.

Ränta och låna pengar

Räntan som bankerna annonsera om är lägsta nivån på ränta för att låna pengar. Exakt vilken ränta som man får låna till beror till stor del på den egna ekonomin. Den som har bra ekonomi får lägre ränta. Men lånebeloppet sätter också gränser för räntan. Den som tar ett högre lån får lägre ränta. Det blir lägre ränta på ett lån på 200 000 kr än för ett lån på 40 000 kr. Man skulle kunna tro att det var tvärtom. Bankerna tjänar pengar på att låna ut pengar. Därför är räntan lägre på högre lån.

Det går dock inte automatiskt att låna mer pengar än man behöver. Hur mycket som går att låna beror på ekonomin. Till exempel Lendo.se ger en bra fingervisning om lånenivån i på deras hemsida. Enligt hemsidan går det inte att låna mer än 30% av sin årslön.

Slutsatsen som man kan dra är att mindre banklån har betydligt högre ränta än större lån. Något att tänka på när man behöver låna pengar. Bättre med ett stort lån, än många små.

Kreditprövning

Kreditprövning är att pröva om låntagare har rimlig ekonomisk möjlighet att klara av att betala kredit eller lån som denne ansöker om.

Kreditprövning är bankerna skyldiga att göra innan de beviljar ett lån, om de inte gör det kan de i värsta fall förlora sin fordran.

Kreditprövning är att systematiskt sammanställa en mängd olika uppgifter om en privatperson eller företag som har relevans för att bedöma kreditvärdigheten. Viktigaste uppgifter är inkomst, betalningsanmärkning och nuvarande skulder.

Andra uppgifter är civiltillstånd, förmögenhet, antalet gjorda ansökningar och lån eller krediter. Även ålder och anställningsform och hur länge som låntagaren varit anställd vägs in i bedömningen.

Uppgifterna viktas. Det vill säga att visa uppgifter väger tyngre än andra. Viktigaste uppgifterna är taxerade inkomsten och om det finns tidigare betalningsanmärkningar. Civilstånd är av mindre betydelse.

Förmögenheten spelar inte heller någon avgörande roll. Det är svårt att fastställa vad förmögenheten består i. Vissa tillgångar är svåra att omsätta i pengar på kort sikt.

En annan omdiskuterad uppgift, som bankerna tycks väga vikt vid, är tidigare ansökta krediter. Uppgiften ska inte ha någon större betydelse. Det finns dock en uppfattning om att många kreditansökningar innebär att personen är mer benägen att sätta sig i skuld än andra.

Vilket värde olika uppgifterna har går inte att fastställa. Det skiljer mellan olika kreditupplysningsföretag hur värderingen går till.

Lendo

Ålder:
Minst 18 år
Lånebelopp:
5 000 - 500 000 kr
Ränta:
3,25 - 29,40%
 • ANSÖK NU

Lendify

Ålder:
Minst 18 år
Lånebelopp:
20 000 - 500 000 kr
Ränta:
2,95-17,00%
 • ANSÖK NU

DayPay

Ålder:
Minst 20 år
Lånebelopp:
1 000 - 20 000 kr
Ränta:
33,17%
 • ANSÖK NU

Frogtail

Lån utan UC
Ålder:
Minst 18 år
Lånebelopp:
1 000 - 50 000 kr
Ränta:
9,90 - 39,00%
 • ANSÖK NU

SMS Pengar

Lån utan UC
Ålder:
Minst 18 år
Lånebelopp:
500 - 10 000 kr
Ränta:
29,00%
 • ANSÖK NU

Bank Norwegian

Ålder:
Minst 23 år
Lånebelopp:
5 000 - 500 000 kr
Ränta:
4,99 - 20,24%
 • ANSÖK NU

SevenDay

Ålder:
Minst 20 år
Lånebelopp:
10 000 - 300 000 kr
Ränta:
3,75 - 9,95%
 • ANSÖK NU

Marginalen Bank

Ålder:
Minst 20 år
Lånebelopp:
25 000 - 350 000 kr
Ränta:
3,50 - 18,95%
 • ANSÖK NU

LEASY

Ålder:
Minst 21 år
Lånebelopp:
5 000 - 50 000 kr
Ränta:
9,90 - 21,60%
 • ANSÖK NU

Thorn

Ålder:
Minst 20 år
Lånebelopp:
5 000 - 100 000 kr
Ränta:
9,90 - 21,60%
 • ANSÖK NU

GoodCash

Ålder:
Minst 20 år
Lånebelopp:
5 000 - 30 000 kr
Ränta:
25,74%
 • ANSÖK NU

Klicklån

Ålder:
Minst 21 år
Lånebelopp:
5 000 - 40 000 kr
Ränta:
9,90 - 21,60%
 • ANSÖK NU

CashBuddy

Ålder:
Minst 20 år
Lånebelopp:
3 000 - 25 000 kr
Ränta:
29,17%
 • ANSÖK NU